รูปนี้คือรูปคุณป้าที่กำลังเขียนลายเบญจรงค์อยู่ คนที่มาเขียนลายต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างมากและต้องมีสมาธิที่ดีอีกด้วย

Advertisements