foodbangkok Blog นี้จะเป็น blogที่พูดถึงอาหารไทยต่างๆ

ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบเราจะสอน

 การทำอาหารไทยที่แตกต่างกัน 

อาหารไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อย

และมีหลายกหลายรูปแบบเป็นอย่างมาก

แต่เราจะสอนการทำอาหารแบบง่ายๆ

ที่ใครๆก็ทำได้

Advertisements